BUREAUCRATIE WEBERIENNE PDF

Share33 33 Shares De Duitse socioloog en klassiek econoom Max Weber staat bekend als een van de grondleggers van de sociologie, samen met Karl Marx en Emile Durkheim. Weber geldt als een van de belangrijkste denkers uit de sociale wetenschappen. Zijn beroemdste, maar ook meest omstreden boek verscheen in Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. In dit werk legde hij een relatie tussen de protestantse arbeidsethos en de opkomst van het kapitalisme.

Author:Gardale Meztikree
Country:Sierra Leone
Language:English (Spanish)
Genre:Education
Published (Last):18 February 2007
Pages:334
PDF File Size:18.56 Mb
ePub File Size:7.57 Mb
ISBN:471-2-96668-182-5
Downloads:59787
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GunrisShare33 33 Shares De Duitse socioloog en klassiek econoom Max Weber staat bekend als een van de grondleggers van de sociologie, samen met Karl Marx en Emile Durkheim. Weber geldt als een van de belangrijkste denkers uit de sociale wetenschappen.

Zijn beroemdste, maar ook meest omstreden boek verscheen in Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. In dit werk legde hij een relatie tussen de protestantse arbeidsethos en de opkomst van het kapitalisme. Jeugd en opleiding Max Weber werd geboren op 21 april in Erfurt.

Zijn vader, Max Weber sr. Zijn moeder heette Helene Weber-Fallenstein Aardig is het feit dat Webers broer Alfred net als Max klassiek econoom en socioloog was, en op de universiteit het vak sociologie doceerde. In zijn jonge jaren was Max Weber een zorgenkind. Op zijn tweede kreeg hij eenzijdige meningitis hersenvliesontsteking. Max kampte jarenlang met de gevolgen hiervan. In datzelfde jaar trad hij in het huwelijk met zijn nicht Marianne Snitger Na een ruzie met zijn vader, die overleed zonder dat het goedgemaakt werd tussen hem en Max, belandde Max Weber in een diepe depressie, die met pieken en dalen duurde van tot Tijdens de Eerste Wereldoorlog werkte Weber een jaar lang als officier in Heidelberg.

Hij was sterk nationalistisch en voerde een pleidooi voor het voortzetten van de oorlog ondanks de Duitse verliezen. Tijdens de oorlog — in september — vertrok Weber voor een korte tijd naar de Universiteit Wenen om daar te doceren.

Maar omdat hij zichzelf overbelastte, besloot hij het jaar erop naar Heidelberg terug te keren. Onttovering, protestantisme en kapitalisme, comparatieve methode Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus — cc Net als andere denkers uit zijn tijd, dacht Max Weber grondig na over het kapitalisme en religie.

Met denkers als Karl Marx en de Nederlandse cultuurhistoricus Johan Huizinga was hij het eens dat de industrialisatie en het opkomende kapitalisme leidden tot een andere samenleving met andere sociale verhoudingen, waarbij de massa belangrijker werd dan het individu, en er ontmenselijking optrad. Over het ontstaan van het kapitalisme dacht Max Weber anders dan Marx. Weber keerde de oorzaak-gevolgtheorie van Marx om en ging niet uit van een conflict tussen klassen die zou leiden tot een revolutie.

Weber richtte zich meer op de sociale verhoudingen en stelde dat het kapitalisme geen gevolg was van spanningen tussen de bezittende en bezittingsloze klassen, maar van religie. Weber stelde dat mensen via religie betekenis geven aan hun handelen, waardoor dat handelen dimensie krijgt. In zijn beroemde boek Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus poneerde hij de stelling dat het protestantisme mensen er in ethische zin toe aanzette om hard te werken en weinig geld uit te geven.

Dit protestantse arbeidsethos leidde volgens Weber tot een accumulatie van kapitaal. Max Webers redenatie kreeg bijval, maar ook scherpe kritiek.

Een belangrijk kritiekpunt tegen zijn theorie is dat Weber uitgaat van ideaaltypen van het protestantisme en het kapitalisme. Via ideaaltypen toets je de werkelijkheid met overdreven generalisaties, van waaruit je historische ontwikkelingen terug redeneert.

Dit is wetenschappelijk-methodisch gezien behoorlijk discutabel. Zo schreef hij diverse essays waarin hij westerse en oosterse samenleving met elkaar vergeleek en zo aantoonde dat de comparatieve methode zinvol is.

GRAPH THEORY BY REINHARD DIESTEL PDF

Les auteurs classiques : Weber, Taylor et Fayol

Daimuro La messagerie dans une bureaucratie politique General field: Souvent la position durkheimienne sur la critique sociale a ete negativement evaluee. The Changing Soviet SystemAldershot, p. October 01, Released: Ensuite, nous allons comparer la sociologie politique de Durkheim avec celle de Weber en examinant leur theorie sur le probleme de la bureakcratie du Pouvoir. BureaucracyLondres, p. Cette demarche webwrienne faite en formulant une hypothese: While Bureaucratis is extensively used in organisations, particularly by managers as it suits their activity well Markus,its role and place in the evolution of bureaucratic structures remains little understood.

CALEDONIAN SLEEPER TIMETABLE PDF

Bureaucratie : l’analyse de Max Weber

.

CELICA MANUAL PDF

Bureaucratie

.

CATE TIERNAN IMMORTAL BELOVED BOOK 2 PDF

La bureaucratie

.

Related Articles