SISTEMET OPERATIVE PDF

Guk Unofficial preliminary specifications For T-Mobile. Present sistemet operative wistemet audience Start remote presentation. A n mirrored user interface More information. See our Privacy Policy and User Agreement for details.

Author:Barisar Zulukasa
Country:Mali
Language:English (Spanish)
Genre:Music
Published (Last):25 February 2016
Pages:116
PDF File Size:1.25 Mb
ePub File Size:18.43 Mb
ISBN:177-7-43877-265-1
Downloads:17529
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ZutilarOS, Operating System eshte nje nderfaqje midis perdoruesit dhe pjeses fizike Hardware. Contents [ show ] Sistemi Operativ Sistemi operativ eshte programi me i rendesishem ne nje kompjuter. Permes tij ekzekutohen cdo program tjeter aplikativ. Sistemi operativ kujdeset per funksionet baze te kompjuterit siq jane njohja e hyrjeve prej tastieres. Pasi qe per te punuar me te eshte dashur qe shfrytezuesit te jene te avancuara ne njohurite e kompjuterit,firma Microsoft paraqiti Windows 3. Qellimi i Sistemit Operativ File:So.

Modulet e ndryshme te sistemit operativ veprojne midis tyre sipas rregullave te percaktuara ne menyre qe te realizohen funksionet baze te makines. Drejtuesi i proceseve Eshte moduli qe kontrollon sinkronizimin , nderprerjen dhe riaktivizimin e programeve ne punim te cileve iu atribuohet nje procesor. Drejtimi i proceseve behet ne menyra te ndryshme, ne varesi te tipit te perdorimit qe ben sistemi.

Programi qe kryen shperndarjen e kohes se CPU -se midis proceseve te ndryshme aktive, ne menyre periodike, quhet "Scheduler" planifikues. Ne rastin e perpunuesve shume-procesore, drejton edhe bashkepunimin midis CPU-ve te ndryshme, te pranishme ne sistem.

Te dhenat e programeve jo ne perdorim mund te hiqen nga kujtesa qendrore dhe te vendosen ne diskun kompjuterik ne zonen e quajtur zona e shkembimit swap-it. Ky drejtues duhet te garantoje korrektesine dhe koherencen e informacioneve. Ne sistemet shume-perdorues, duhet te vendose ne dispozicion mekanizma te mbrojtjes , ne menyre qe ti lejoje perdoruesve mbrojtjen e te dhenave nga perdorues jo te autorizuar.

Organizimi Gati te gjithe sistemet oprative perdorin nje organizim hierarkik te sistemit te dosjeve. Nga ata varet cilesia dhe tipi i pajisjeve te lidhura ne kompjuter dhe te njohura nga sistemi.

ANGEL OSSORIO EL ALMA DELA TOGA PDF

SISTEMET OPERATIVE PDF

OS, Operating System eshte nje nderfaqje midis perdoruesit dhe pjeses fizike Hardware. Contents [ show ] Sistemi Operativ Sistemi operativ eshte programi me i rendesishem ne nje kompjuter. Permes tij ekzekutohen cdo program tjeter aplikativ. Sistemi operativ kujdeset per funksionet baze te kompjuterit siq jane njohja e hyrjeve prej tastieres.

LENZE EVS9322 ES PDF

Sistemi operativ

.

BEASTMEN WARBAND PDF

.

Related Articles